E37 - et byøkologisk boligprosjektEnebakkveien 37 (E37) skal være et byøkologisk pilotprosjekt som demonstrerer hvordan økologiske, sosiale og økonomiske mål kan underbygge og forsterke hverandre. Gjennom valg av fellesløsninger, bruk av gjenbruksmaterialer og stor egeninnsats er målet å oppnå lavere bokostnader og tilsvarende høyere sosial levestandard.


Beboerne har i de siste årene arbeidet aktivt for å få gjennomført en økologisk rehabilitering av bygningene i Enebakkveien 37. NABU (Norske Arkitekter for en Bærekraftig Utvikling) med flere har bistått i prosessen – og i 2004 ble det fattet et vedtak i Oslo bystyre om at Enebakkveien 37 skulle bli et økologisk forsøksprosjekt med fokus på brukermedvirkning.

Les mer om prosjektet E37
Forprosjektrapporten: Enebakkveien 37 - Et byøkologisk pilotprosjekt på Vålerenga