Hva vil vi?

Målet med E37 er å få bo på en anna måte enn det som ellers er mulig her i byen. Vi ønsker en lavere standard, som gir lavere utgifter, som igjen fører til mindre stress etter penger. Så ønsker vi høyere og et mer aktivt sosialt samhold. Som igjen fører til høyere livskvalitet, og en enklere hverdag i det som ellers ville vært en stressa tilværelse.

Vi søker bevisst vekk fra rottereset. Selv om vi har barn ønsker vi ikke å bli pressa inn i en A4-tilværelse. Vi ønsker en lavere forbruk. VI ønsker økt fokus på gjenbruk og miljøvennlige løsninger. Vi ønsker fellesløsninger og høyt sosialt samvær framfor flotte løsninger som bare gavner en og en i slengen.

E37 har bygd seg opp og rista av seg mange folk og barnesykdommer opp igjennom åra. Vi jobber stadig bevisst for å få husmøter og infrastrukturen til å bli bedre og mer stabil. 37” er et sted hvor rotehuer finner roen, sosialklienter får ro i ræva til å komme seg over på noe mer stabilt. Nyetablerte familier får utvikle seg sammen med andre.

Der folk som for 5 år sida aldri ville tatt i en skolebok, nå er hypp på å bli ferdig med ett eller anna. E37 er et strålende eksempel på at folk som på en eller anna måte har følt seg utilpass søker sammen og skaper en bra og stabil hverdag. Vi kjemper stadig for disse romma i samfunnet. Denne kampen er lang og må kjempes hver dag. Og det gjør vi.

Artikler om E37 og venner
14.11.2007: Etter flere års kamp blir to nye byøkologiske pilotprosjekter en realitet
30.11.2007: Økopantene: Folk organiserer alternative boligformer