Kurs: Reduksjon av klimagasser i byggeprosjekter

Fagutviklingsprogrammet for By- og boligutstillingen arranger kurs 25. november med tittelen: Materialbruk og klimagassutslipp.

Målet for By- og boligutstillingen er å utvikle og realisere byggeprosjekter med totalt sett 50 % reduksjon av klimagassutslipp knyttet til de tre områdene transport, energibruk og materialbruk i forhold til dagens praksis.

Dette kurset gir råd til de hensyn som må tas i forhold til materialvalg for å oppnå disse målene. Kurset arrangeres av Ecobox - Norske arkitekters landsforbund.

Tid: 25.november 2009 kl. 9-13 (kaffe og registrering fra kl.  08.30)
Sted: Arkitektens hus, Josefines gt. 34, Oslo
Pris: 500,-