Sterke reaksjoner etter utkastelsene fra H42På morgenkvisten 11. februar ble beboerne i H42 kastet ut i kulda. 20 personer har bodd i bygården i nesten fire og et halvt år.  I et åpent brev til Oslo kommune krever beboerne å få flytte inn igjen og at Kommunen oppfyller sine egen planer om et selvstyrt, byøkologisk kvartal.


Mer om saken:

Som reaksjoner mot utkastelsen fra H42 har både beboere og sympatisører protestert og reagert i gatene rundt Hausmanskvartalet.

Utkastelsen skjer etter at Oslo kommune i forrige uke fikk tillatelse fra Oslo byfogdembete til å tømme bygget på grunn av brannfare. Beboerne har imidlertid utbedret bygget siden brannvesenet var på befaring. Beboerne fra H42 mener at kommunen bruker brannfaren som unnskyldning for å kaste dem ut.

- Husokkupantene har satt fokus på noe viktig, og det er boligsituasjonen i Oslo. Det har jeg sympati for. Det er veldig krevende å skaffe seg en bolig om ikke har styrtrike foreldre. Jeg støtter deres engasjement i saken, sier Knut Even Lindsjørn til ABC Nyheter.

Kommunen ignorerer boligproblematikken
I etterkant av politiaksjonen stod flere av av beboerne fra H42 på gaten og så på at en flyttebil tok med seg deres eiendeler, samtidig som byggearbeidere begynte å mure igjen dører og vinduer på bygningen.

- Jeg synes det er stygt. De prøver å feie boligproblematikken under teppet. Jeg synes det er merkelig at kommunen tror de kan bli kvitt et boligproblem ved å kaste folk på gaten, sa talsperson fra H42 Tone Espedalen til NRK.

Åpent brev fra Hausmannsgate 42 til Oslo Kommune
Med dette åpne brevet håper vi i Alle Kanter Beboerfroening(AKB), Hausmannsgate 42 (H-42) å få i gang en dialog med Oslo kommune ved Eiendom og Byfornyelseettaten (EBY) igjen.

Tirsdag 26. januar 2010 fikk beboerkollektivet i Hausmannsgate 42 et pålegg av Brann- og Redningsetaten (BRE) om bruksnektelse, pga svekket brannsikkerhet. Siden dette har Alle Kanter Beboerfroening(AKB) jobbet kontinuerlig for å oppnå minstekravet til BRE og få opphevet bruksnektelsen.

For at dette skulle kunne ivaretas på en best mulig måte hadde AKB tre krav til EBY, som ble fremmet overfor EBY ved Marit Heiberg den 26/1. Disse kravene var:

1. Tillbakeflytningsgaranti
2. Tilgang til H-42 på dagtid for å jobbe med brannsikring
3. Midlertidig husly.

Marit Heiberg fra EBY avslo disse 3 kravene uten diskusjon over telefon. Den påfølgende dagen hadde EBY et møte med BRE og Hausmann BA, Haumannsgate 40 og Hausmannsgate 42. På dette møtet ble det konkret spurt om bruksnektelsen ville kunne oppheves dersom beboerene etterkom kravene fra BRE. Dette satt EBY ved Marit Heiberg, omgående en stopper for å diskutere. EBY viste liten samarbeidsvilje i dette møtet, og nektet å diskutere vilkårene for oppheving av bruksnektelsen ut fra brannvernfaglige hensyn.

1. februar fikk AKB overlevert en midlertidig forføyning vedrørende H-42 fra Oslo Byfogdembete. Den 5. februar kl 14:30 leverte AKB inn en begjæring om muntlige forhandlinger til Oslo Byfogdembete. To minutter før retten ble satt ble det utlevert ett nytt prosesskrift fra EBY med mindre fokus på brannsikkerhet, og et økt fokus på at AKB okkuperer eiendommen i Hausmannsgate 42.

Hvordan har det seg slik at EBY nå vil ha H-42 ut av huset etter 4 år? Er det plutselig blitt mer brannfarlig å bo her den siste uken enn det har vært de siste 4 årene? Eller finnes det en annen agenda for det hele?

Ja, det finnes en annen agenda. I mars 2009 ble EBY pålagt av byrådet å legge Hausmannsgate 40 og 42 samt Brenneriveien 1. for salg. Bård Folke Fredriksen er den som lanserte idéen i et brev til EBY.

Det aktuelle området ble enstemmig vedtatt av bystyret 18.06.08 omregulert til ett byøkologisk kvartal med fokus på brukermedvirkning.
Når det gjelder dette salget, har OAS (oslo og akershus studenterskibladner) vist seg som villige kjøpere. I følge Universitas har OAS blitt forespeilet å overta husene og tomt til en tilnærmelig gi-bortpris. Igår ble det imidlertid kjent at Kunnskapsdepartementet ikke har innvilget OAS sin prosjektsøknad for Hauskvartalet. Dermed står EBY nå uten en reell kjøper. Samtidig står de 25 beboerne i Hausmannsgate 42 på randen av å bli husløse.